Ajanvaraus
Ikioma Lääkäri

Ajanvaraus
Ikioma Hammas

Ikioma kantaa vahvaa yhteiskuntavastuuta

Meille yhteiskuntavastuu on vastuuta toimintamme taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Vastuullisuus on keskeinen osa arvojamme ja strategiaamme. Liikevaihdosta panostamme osan kaupunkimme kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaharrastusten tukemiseen. Työyhteisössämme kunnioitamme potilaidemme, työkavereiden ja eri sidosryhmien eettisiä arvoja.

Ikioma noudattaa toimialamme perinteisesti tunnustettuja korkeita eettisiä, taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun periaatteita. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja lääkintäpalvelujen toimintaa muokkaavat voimakkaasti alamme ulkopuolelta tulevat muutokset. Näitä ovat mm. talouden niukkenevat voimavarat, väestön ja samalla potilaidemme ikääntyminen ja alati muuttuvat hoitokäytännöt. Noudatamme vastuullisesti suomalaisen lääketieteen ja hammaslääketieteen yhdistysten Käypä hoito -suosituksia ja toteutamme näyttöön perustuvaa lääketiedettä. Noudatamme myös Suomen terveydenhuollon laatuvaatimuksia ja säännöksiä.

Yhteiskuntavastuu Ikiomassa tarkoittaa myös ympäristövastuullista päivittäistä toimintaa ja läpinäkyvää viestintää. Työntekijöillämme on hyvä työterveyshuolto, maksamme veromme Suomeen, seuraamme toimintamme laatua (laatukäsikirja), meillä on yksityisen terveydenhuollon vaatimat viranomaisluvat, potilasvakuutukset, tapaturmavakuutukset, röntgenkoneiden käyttöluvat ja potilasasiamies. Olemme kiinnostuneita työntekijöidemme hyvinvoinnista ja tarjoamme heille mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan liikuntaan ja yhteisöllisyyteen. Yhteiskuntavastuu Ikiomassa on jatkuva prosessi ja sitoudumme parantamaan sitä koko ajan.